Tin tức

Lắp đặt tháng máy thủy lực Kleeman tại Nghi Tàm

Lắp đặt tháng máy thủy lực Kleeman tại Nghi Tàm

Địa điểm lắp đặt tại: 189 Nghi Tàm – Hà Nội – Thang máy: Thang máy thủy lực Kleemann – Tải trọng: 630 Kg – Số điểm dừng: 4 – Tốc độ: 60m/p Read more
Lắp đặt thang máy PVE tại Thái Bình

Lắp đặt thang máy PVE tại Thái Bình

Địa điểm lắp đặt tại: Tại Thái Bình – Thang máy: Thang máy chân không PVE37 – Tải trọng: 205 Kg – Số điểm dừng: 4 – Tốc độ: 15m/p Read more
Lắp đặt thang máy Kleemann tại Thái Bình

Lắp đặt thang máy Kleemann tại Thái Bình

Địa điểm lắp đặt tại: Thành phố Thái Bình – Thang máy: Thang máy Kleemann Thủy Lực – Tải trọng: 320 Kg – Số điểm dừng: 5 – Tốc độ: 24m/p   Read more