Thang máy Kleemann tiết kiệm diện tích tại Long Biên

Địa chỉ lắp đặt: Lâm Du – Long Biên

Số điểm dừng: 4 điểm dừng

Vị trí: Thang máy giữa lòng thang bộ

Tin Liên Quan